KLUBB REKORD


Anmäl klubbrekord till Klubbrekord

Anmälan skall innehålla namn på fiskaren ,Fiskens längd i cm, Fiskens vikt i gram, Fiskevatten , Fiske sätt , Fångst datum, ,Bete , och en bild i jpeg där man kan se fisken storlek.


InsjöHav  
ArtLängdViktFångstmanDatumFiskesättVattenBete
00.0.._
522350Andreas Karlsson1990.Frisjön ??.
755250Kenneth Magnusson1999TrollingVänernblänklänga med spin n glow
821290Elias johansson20140814BottenmeteÄtransarv
01510Johan Trulsson1993MeteHökensås.
41990Elias Johansson1990BottenmeteDalälvenräka
776430Elias Johansson1987BottenmeteR??gle dammarmajs
602890Elias Johansson120316FrilinaViskanBröd
12214000Anton Halldén 2006-04-22Spinnfiske Valdermarsvikwobbler
887640Peter Lagerhult1986trollingen sj?? i v.g??talandNils Master
908010Elias Johansson2011-08-13MeteDamm V götalandStalking med bröd
0820Olof Olausson1987_K??pib??cken_
582960Elias Johansson20150628FlötmeteflianBröd
09300Mikael Johansson20091011TrollingVärnernWobbler
967840Elias Johansson20150724DjuptrollingKallsjönskeddrag
8617320elias johansson20140831BottenmeteBallasjönBoiles
04920Johan Trulsson1995PimpelSkagenRäka.
011500Bengt Robertsson 2005-12-14Trolling Vättern Löja
0795Anton Halldén 1992 Bottenmete Västersj??n Maggot
05550Anton Halldén 2007-08-05Trolling Vättern Löja
03940Elias johansson0bottenmeteVästra silen.maggot
421670Elias Johansson1989flötmeteSj??bodasj??nmajs
421340Elias Johansson20150524BottenmeteMotala strömBröd
572140Elias Johansson20130907BottenmeteeV??stra SilenMaggots
26230Elias Johansson2013-05-18Bottenmete Dalälvenräka
624410Elias Johansson 20130524BottenmeteantorpsjönFejkmajs
431000Elias Johansson1513BottenmeteDalälvenräka