Klubben

Lygnerns Sportfiskeklubb bildades den 24 April 1996. Det var en sammanslagning av den tidigare klubben The Maggots och ett gäng fiskeintresserade från Lygnerns södra del.
Klubblokalen är belägen i Lerbäcks samlingslokal i Staborg. Se Karta tryck på GPS-kordinater i kartan

Styrelsen

Ordförande

Patrik Bramfors

Kassör

Jonas Eriksson

Sekreterare

Håkan Hedby

Tävlingsledare


Bengt Robertsson

Christoffer Heurlin


Bernt Olofsson

Revisorer

Bengt Robertsson
Hans Lundberg

Klubbrekordsansvarig

Anmäl klubbrekord till Klubbrekord

Anmälan skall innehålla namn på fiskaren ,Fiskens längd i cm, Fiskens vikt i gram, Fiskevatten , Fiske sätt , Fångst datum, ,Bete , och en bild i jpeg där man kan se fisken storlek.

Regler för klubbrekord och vandringspriset Årets fisk

· Fiskaren måste vara medlem i Lygnerns Sportfiskeklubb INNAN fisken fångas.

· Fisken måste anmälas till den klubbrekordansvarige, dock senast före innevarande kalenderårs utgång

· I övrigt följer vi helt sportfiskarnas storfiskregistreringens regler se länk:Medlemsavgifter

Vuxen kostar 100:-/år och ungdom t.o.m. 18 år 20:-/år Klubbens bankgironummer: 391-7333

Ramp i Staborg

Rampansvariga:

Bengt Robertsson
Hasse Herbertsson


Rampavgift 50kr per gång , avgift betalas på på plats i anvisat skåp
Medlem+rampavgift 1 kalenderår 250:- , 500 kr för övriga, kortet gäller kalenderår.
Övernattning vid brygga 25:-/natt
Årskort köpes hos Bengt Robertsson 0703-139139.

Rampkort skall läggas väl synligt i framrutan och det är personlig det får inte överlåtas
överträdde bötas med 100 kr och kan medverka till avstängning .
P-plats ingår och bil och släpp skall ställas på anvisad plats.
Anvisningar finns vid rampen.

Klubbrabatter

Mot uppvisande av medlemskort kan du göra bra affärer på fiskeutrustning i de nedanstående butikerna:

Wollmars sportfiske - Borås lämnar 10 % på hela sortimentet
Skene Järn - Lämnar 15 % rabatt på sportfiskeutrustning
Sportfiskebutiken i Kållered – Lämnar 15 % på sportfiskeutrustning som finns hemma i butiken. Ingen rabatt på elektronik.
Jensen & Englund Marine AB Arendalsvägen 17, SE-434 95 Kungsbacka Tel 0300-744 12 – Lämnar 15 % på båttillbehör.

Kontakt

Om Du vill bli medlem kontaktar du enklast Patrik Bramfors eller e-maila Lygnernssportfiskeklubb